١٤:٠٨ - 1396/04/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١١:٥٤ - 1396/03/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیولوژی پرتو (رنک اول 1396)
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیولوژی پرتو در تاریخ 29 فروردین 1396برگزار گردید. این جلسه به منظور رتبه بندی طرح های تحقیقاتی ثبت شده در پژوهشیار مرکز تشکیل گردید.
 ١٣:٠٥ - 1396/02/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٠:٢٣ - 1395/12/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با نانوساختارهای فلزی و اکسیدی (ویژگی ها و کاربردهای پزشکی) توسط مرکز تحقیقات بیولوژی پرتو
کارگاه آموزشی آشنایی با نانوساختارهای فلزی و اکسیدی (ویژگی ها و کاربردهای پزشکی) توسط مرکز تحقیقات بیولوژی پرتو در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.
 ٠٩:٤٣ - 1395/12/03 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 صفحه بعدی >>

 

*
 
ساعت
تقویم